.

Najważniejsze informacje

Podsumowanie

BO masz wpływ na Kołobrzeg” to hasło Kołobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Ideą budżetu jest to współdecydowanie o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Mieszkańcy zgłaszając pomysł czy też biorąc udział w głosowaniu współtworzą przestrzeń znajdującą się wokół nas.
O tym jak bardzo budżet obywatelski jest potrzebny i jaką cieszy się popularnością świadczy ilość wnioskodawców, którzy spełnili wszystkie wymagania i złożyli własny projekt w tej edycji budżetu, a także ilość oddanych głosów.  Dziękuję mieszkańcom Kołobrzegu za zaangażowanie i zachęcam do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Trwają prace nad nowym projektem uchwały Rady Miasta w sprawie

Kołobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

Wszystkich mieszkańców mających pomysł, pytanie lub przemyślenia – co zmienić bądź udoskonalić w procedurze BO zachęcamy do kontaktu przez e-mail bo@um.kolobrzeg.pl
Na uwagi i opinie czekamy do 25 lutego 2020 r.


 

 

 
Anna Mieczkowska
Prezydent Miasta Kołobrzeg

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Kołobrzeg

15 lipca - 30 sierpnia - zgłaszanie projektów,
do 27 września - weryfikacja projektów,
2 października - publikacja wstępnych wyników weryfikacji projektów wraz z uzasadnieniem ocen negatywnych,
3 - 9 października - składanie odwołań od negatywnej oceny (weryfikacji) projektów,
21 października - losowanie numerów projektów do głosowania,
do 24 października - publikacja wykazów projektów, które poddane zostaną pod głosowanie,
28 października - 12 listopada - głosowanie mieszkańców,
do 9 grudnia - weryfikacja i liczenie oddanych głosów,
do 13 grudnia - ogłoszenie wyników głosowania.

Zgłoszone projekty

Mieszkańcy Kołobrzegu w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosili 54 projekty o charakterze infrastrukuralnym i społecznym. Zostały one poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez urzędników magistratu. 34 projekty zostały zaopiniowane pozytywnie, natomiast 20 projektów zaopiniowano negatywnie. Spośród projektów ocenionych negatywnie 2 projekty zostały ocenione negatywnie pod kątem formalnym i w tym przypadku procedura odwoławcza została zakończona.

Natomiast wnioskodawcom 18 projektów przysługuje odwołanie w terminie do 9 października br. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu.

ZGŁOSZONE PROJEKTY

Losowanie numerów i głosowanie

W dniu 21.10.2019 r. w obecności wnioskodawców oraz dziennikarzy odbyło się losowanie numerów projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.  Losowania dokonały Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych Ewa Pełechata i Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Ilona Grędas - Wójtowicz.

LISTA PROJEKTÓW PO LOSOWANIU

Każdy mieszkaniec ma jeden głos , w ramach którego może na formularzu do głosowania oznaczyć maksymalnie jeden projekt z kategorii infrastrukturalnej i jeden projekt z kategorii społecznej. W przypadku braku możliwości zagłosowania przez internet, głos można oddać w stacjonarnym punkcie do głosowania w BOK Urzędu  Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 lub poprzez przesłanie papierowej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem na kopercie "Budżet Obywatelski - głosowanie". W przypadku głosowania listownego liczy się data wpływu do urzędu. Głosowanie rozpocznie się 28.10.2019 r. i potrwa do 12.11.2019 r.