Budżet Obywatelski 2020

  

Dziękujemy za udział w głosowaniu. Trwa weryfikacja oddanych głosów.

Najważniejsze informacje

Zaproszenie

Ruszamy z kolejną edycją Kołobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego.Dwie poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do Państwa dyspozycji przeznaczyliśmy jeden milion złotych.Zachęcam kołobrzeżan do podzielenia się swoimi pomysłami.
 

BO masz wpływ na Kołobrzeg

 
Anna Mieczkowska
Prezydent Miasta Kołobrzeg

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Kołobrzeg

15 lipca - 30 sierpnia - zgłaszanie projektów,
do 27 września - weryfikacja projektów,
2 października - publikacja wstępnych wyników weryfikacji projektów wraz z uzasadnieniem ocen negatywnych,
3 - 9 października - składanie odwołań od negatywnej oceny (weryfikacji) projektów,
21 października - losowanie numerów projektów do głosowania,
do 24 października - publikacja wykazów projektów, które poddane zostaną pod głosowanie,
28 października - 12 listopada - głosowanie mieszkańców,
do 9 grudnia - weryfikacja i liczenie oddanych głosów,
do 13 grudnia - ogłoszenie wyników głosowania.

Zgłoszone projekty

Mieszkańcy Kołobrzegu w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosili 54 projekty o charakterze infrastrukuralnym i społecznym. Zostały one poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez urzędników magistratu. 34 projekty zostały zaopiniowane pozytywnie, natomiast 20 projektów zaopiniowano negatywnie. Spośród projektów ocenionych negatywnie 2 projekty zostały ocenione negatywnie pod kątem formalnym i w tym przypadku procedura odwoławcza została zakończona.

Natomiast wnioskodawcom 18 projektów przysługuje odwołanie w terminie do 9 października br. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu.

ZGŁOSZONE PROJEKTY

Losowanie numerów i głosowanie

W dniu 21.10.2019 r. w obecności wnioskodawców oraz dziennikarzy odbyło się losowanie numerów projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.  Losowania dokonały Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych Ewa Pełechata i Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Ilona Grędas - Wójtowicz.

LISTA PROJEKTÓW PO LOSOWANIU

Każdy mieszkaniec ma jeden głos , w ramach którego może na formularzu do głosowania oznaczyć maksymalnie jeden projekt z kategorii infrastrukturalnej i jeden projekt z kategorii społecznej. W przypadku braku możliwości zagłosowania przez internet, głos można oddać w stacjonarnym punkcie do głosowania w BOK Urzędu  Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 lub poprzez przesłanie papierowej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem na kopercie "Budżet Obywatelski - głosowanie". W przypadku głosowania listownego liczy się data wpływu do urzędu. Głosowanie rozpocznie się 28.10.2019 r. i potrwa do 12.11.2019 r.