Budżet Obywatelski 2020

  

Najważniejsze informacje

Zaproszenie

Ruszamy z kolejną edycją Kołobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego.Dwie poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do Państwa dyspozycji przeznaczyliśmy jeden milion złotych.Zachęcam kołobrzeżan do podzielenia się swoimi pomysłami.
 

BO masz wpływ na Kołobrzeg

 
Anna Mieczkowska
Prezydent Miasta Kołobrzeg

  

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Kołobrzeg

15 lipca - 30 sierpnia - zgłaszanie projektów,
do 27 września - weryfikacja projektów,
2 października - publikacja wstępnych wyników weryfikacji projektów wraz z uzasadnieniem ocen negatywnych,
3 - 9 października - składanie odwołań od negatywnej oceny (weryfikacji) projektów,
21 października - losowanie numerów projektów do głosowania,
do 24 października - publikacja wykazów projektów, które poddane zostaną pod głosowanie,
28 października - 12 listopada - głosowanie mieszkańców,
do 9 grudnia - weryfikacja i liczenie oddanych głosów,
do 13 grudnia - ogłoszenie wyników głosowania.

Zgłoszone projekty

Mieszkańcy Kołobrzegu w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosili 54 projekty o charakterze infrastrukuralnym i społecznym. Zostały one poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez urzędników magistratu. 34 projekty zostały zaopiniowane pozytywnie, natomiast 20 projektów zaopiniowano negatywnie. Spośród projektów ocenionych negatywnie 2 projekty zostały ocenione negatywnie pod kątem formalnym i w tym przypadku procedura odwoławcza została zakończona.

Natomiast wnioskodawcom 18 projektów przysługuje odwołanie w terminie do 9 października br. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu.

LISTY PROJEKTÓW