Budżet Obywatelski 2020

Zgłoszone projekty

Zgłoszone projekty

Mieszkańcy Kołobrzegu w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosili 54 projekty o charakterze infrastrukturalnym i społecznym. Zostały one poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez urzędników magistratu. 34 projekty zostały zaopiniowane pozytywnie, natomiast 20 projektów zaopiniowano negatywnie. Spośród projektów ocenionych negatywnie 2 projekty zostały ocenione negatywnie pod kątem formalnym i w tym przypadku procedura odwoławcza została zakończona.

Natomiast wnioskodawcom 18 projektów przysługuje odwołanie w terminie do 9 października br. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu.


Załączniki:
  • Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok [POBIERZ]
  • Lista projektów niedopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem [POBIERZ]
  • Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok z odwołania [POBIERZ]