Podstawę prawną do realizacji Budżetu Obywatelskiego stanowią następujące akty prawne: