Park Św. Macieja

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

399598.23 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

ul. Św. Macieja, działka 122/21, obręb 18


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Projekt "Park Św. Macieja" zakłada realizację kreatywnego placu zabaw i skateparku w postaci betonowego podłoża i betonowych ramp i najazdów na terenie działki 122/21. w obrębie 18 przy ul. Św. Macieja w Kołobrzegu (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego teren elementarny ZU5 zieleni urządzonej wraz z funkcją sportu i rekreacji). W ramach projektu przewiduje się także realizację utwardzonego dojścia, ławek parkowych, koszy na śmieci oraz latarni oświetleniowych.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Elementy skateparku, transport i montaż 201421
Elementy placu zabaw, transport i montaż 84327
Nawierzchnia 307
Ławka parkowa z montażem 2767
Kosz betonowy na śmieci z montażem 615
Latarnia oświetleniowa z montażem 8563
Projekt budowlany 1.23


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Elementy skateparku, transport i montaż szt. 201421.00 zł 1 201421 zł
2. Elementy placu zabaw, transport i montaż szt. 84327.00 zł 1 84327 zł
3. Nawierzchnia m2 307.00 zł 275 84425 zł
4. Ławka parkowa z montażem szt. 2767.00 zł 4 11068 zł
5. Kosz betonowy na śmieci z montażem szt. 615.00 zł 2 1230 zł
6. Latarnia oświetleniowa z montażem szt. 8563.00 zł 2 17126 zł
7. Projekt budowlany szt. 1.23 zł 1 1.23 zł
SUMA 399598.23 zł