PIKNIK RODZINNY W PODCZELU pn. „POŻEGNANIE LATA”

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

21000 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Plac przy Ośrodku Mona Lisa w Podczelu ul. Ostrobramska (plac zabaw)


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Piknik Rodzinny dla Mieszkańców Podczela oraz Kołobrzegu pn. "Pożegnanie Lata". Termin realizacji zadania 5.09.2020 r.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Wynajem sceny 5000
Akustyka, nagłośnienie 4000
Występ zespołu 5500
Zamki dmuchane dla dzieci 700
Nagrody w konkursach 100
Poczęstunek kiełbaski, grill 1000
Fotobudka 900
Animator dla dzieci 1000
Przewodnik 500


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Wynajem sceny szt. 5000.00 zł 1 5000 zł
2. Akustyka, nagłośnienie szt. 4000.00 zł 1 4000 zł
3. Występ zespołu szt. 5500.00 zł 1 5500 zł
4. Zamki dmuchane dla dzieci szt. 700.00 zł 3 2100 zł
5. Nagrody w konkursach szt. 100.00 zł 10 1000 zł
6. Poczęstunek kiełbaski, grill szt. 1000.00 zł 1 1000 zł
7. Fotobudka szt. 900.00 zł 1 900 zł
8. Animator dla dzieci szt. 1000.00 zł 1 1000 zł
9. Przewodnik szt. 500.00 zł 1 500 zł
SUMA 21000.00 zł