"Od Juniora do Seniora- inaczej" - aktywizacja i integracja wielopokoleniowa osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

23200 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

ul. Okopowa 15a


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Projekt "Od Juniora do Seniora-inaczej" ma za zadanie aktywizować i integrować wielopokoleniową społeczność osób pełnosprawnych i sprawnych inaczej. Bohaterem projektu będzie "Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu" przy wsparciu osób zaproszonych. Również chętni mieszkańcy miasta będą mogli uczestniczyć w różnych formach warsztatów terapeutycznych przygotowujących ich do widowiska. Będzie można w nim zobaczyć pokaz mody w ciekawych odsłonach artystycznych.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Wynajem sali RCK 2500
Wydatki związane z pokazem (stroje, dodatki) 40
Materiały do arteterapii 20
Koordynator projektu - 11 miesięcy 3000
Zakup plakatów + reklama 10
Kamerzysta- na występ, płyty CD 10
Terapeuta zajęciowy 80
Nagrody dla osób występujących 50


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Wynajem sali RCK szt. 2500.00 zł 1 2500 zł
2. Wydatki związane z pokazem (stroje, dodatki) szt. 40.00 zł 90 3600 zł
3. Materiały do arteterapii metr 20.00 zł 100 2000 zł
4. Koordynator projektu - 11 miesięcy szt. 3000.00 zł 1 3000 zł
5. Zakup plakatów + reklama szt. 10.00 zł 50 500 zł
6. Kamerzysta- na występ, płyty CD szt. 10.00 zł 50 500 zł
7. Terapeuta zajęciowy szt. 80.00 zł 120 9600 zł
8. Nagrody dla osób występujących szt. 50.00 zł 30 1500 zł
SUMA 23200.00 zł