IV Finał Międzynarodowej Akcji "One Billion Rising Nazywam się Miliard w Kołobrzegu"

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

9467 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Dziedziniec Ratusza miejskiego - finał akcji 14.02.2020 r. godz. 18.00 , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji sala taneczna


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

One Billion Rising to międzynarodowa akcja w formie tańca przeciwko wszelkim formom przemocy stosowanej wobec kobiet i dziewcząt.Po raz pierwszy akcja odbyła się 14 lutego 2013r.Kobiety na całym świecie wspólnie protestowały przeciwko przemocy seksualnej i fizycznej. W ciągu kolejnych lat akcja rozwijała się,przyłączały się kobiety z kolejnych krajów,miast i wsi poruszając tematy takie jak:przemoc ekonomiczna,przemoc na tle rasowym,przemoc ze względu na płeć,przemoc spowodowaną przez wojny.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Wynajem sali tancznej w MOSiR 40
Zakup bluz z międzynarodowym logiem akcji 108
Plakaty w formacie A1 11.07
Plakaty w formacie A2 4
Ulotki w formacie A5 0.12
Balony z logo akcji 1.72
Nagłośnienie, oświetlenie finału akcji 1500


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Wynajem sali tancznej w MOSiR szt. 40.00 zł 7 280 zł
2. Zakup bluz z międzynarodowym logiem akcji szt. 108.00 zł 40 4320 zł
3. Plakaty w formacie A1 szt. 11.07 zł 100 1107 zł
4. Plakaty w formacie A2 szt. 4.00 zł 200 800 zł
5. Ulotki w formacie A5 szt. 0.12 zł 5000 600 zł
6. Balony z logo akcji szt. 1.72 zł 500 860 zł
7. Nagłośnienie, oświetlenie finału akcji szt. 1500.00 zł 1 1500 zł
SUMA 9467.00 zł