"Siła i moc, by pokonać przemoc"- kampania społeczna przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

21900 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji -mała sala taneczna, Centrum Spraw Społecznych, kancelaria prawna, Sala Koncertowa w Ratuszu


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

„Siła i moc,by pokonać przemoc” to kampania społeczna mająca na celu zwiększenie wiedzy na temat dostępnych sposobów przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt,niesienie pomocy ofiarom przemocy,okazywanie wsparcia,tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla wszystkich kobiet i dziewcząt w Kołobrzegu.W ramach kampanii prowadzone będą różnorodne działania,aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców z jednoczesnym przekazem,że o przemocy można mówić w rozmaity sposób.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Honorarium trenerki 150
Wynajem sali tancznej w MOSiR 40
Prowadzenie grupy wsparcia przez psychologa 300
Konsultacje psychologiczne w środowisku 150
Zakup koszulek 40
Przygotowanie projektów graficznych 150
Druk plakatów w formacie A2 4
Druk ulotek w formacie A5 0.12


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Honorarium trenerki szt. 150.00 zł 30 4500 zł
2. Wynajem sali tancznej w MOSiR szt. 40.00 zł 30 1200 zł
3. Prowadzenie grupy wsparcia przez psychologa szt. 300.00 zł 12 3600 zł
4. Konsultacje psychologiczne w środowisku szt. 150.00 zł 60 9000 zł
5. Zakup koszulek szt. 40.00 zł 40 1600 zł
6. Przygotowanie projektów graficznych szt. 150.00 zł 4 600 zł
7. Druk plakatów w formacie A2 szt. 4.00 zł 200 800 zł
8. Druk ulotek w formacie A5 szt. 0.12 zł 5000 600 zł
SUMA 21900.00 zł