Utworzenie opiekuna seniorów wykluczonych lub opóźnionych w posługiwaniu się smartfonem, komputerem itp. urządzeniami

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

4000 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Projekt ma prawo być zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie miasta


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Utworzenie opiekuna seniorów wykluczonych lub opóźnionych w posługiwaniu się smartfonem, komputerem itp. urządzeniami.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Konsultacje/korepetycje 40


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Konsultacje/korepetycje szt. 40.00 zł 100 4000 zł
SUMA 4000.00 zł