Ćwiczyć każdy może czyli Budowa otwartej siłowni zewnętrznej dla mieszkańców osiedla Podczele przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

99350 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Teren przy Szkole Podstawowej nr 9 ul. Brzeska, 78-100 Kołobrzeg, Obręb OOO8, nr działki 4/73


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Osiedla Podczele. Celem projektu jest integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną oraz edukacja poprzez zabawę. Lokalizacja siłowni w pobliżu budynku mieszkalnych oraz szkoły daje gwarancję dobrego do niej dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji. W ramach projektu przewiduje się montaż 8 urządzeń do ćwiczeń, w tym 2 dostosowane do osób niepełnosprawnych.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Pozyskanie map zasadniczych do wydania decyzji 50
Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska 9000
Niwelacja terenu 100
Założenie trawnika z siewu 60
Nawierzchnia bezpieczna z poliureatanu 550
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu 12000
Budowa oświetlenia 10000
Zakup i montaż stojaka rowerowego 500
Ławka parkowa z oparciem (żeliwny stelaż+deski) 1500
Montaż ławki 350
Kosze z elementami drewnianymi 300
Montaż kosza na odpady 50
Twister -sprzęt istniejący - demontaż i montaż według projektu 300
Orbitek 4500
Wahadło 3500
Wioślarz 3800
Motyl dla niepełnosprawnych 5200
Wyciskanie dla niepełnosprawnych 4600
Siłownia zewnętrzna - 2 przyrządy na jednej konstruckji- podciąganie +prasa nożna 7500
Montaż urządzeń - punkty 14-19 300
Tablica informacyjna 2000


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Pozyskanie map zasadniczych do wydania decyzji szt. 50.00 zł 2 100 zł
2. Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska szt. 9000.00 zł 1 9000 zł
3. Niwelacja terenu m2 100.00 zł 100 10000 zł
4. Założenie trawnika z siewu m2 60.00 zł 80 4800 zł
5. Nawierzchnia bezpieczna z poliureatanu m2 550.00 zł 20 11000 zł
6. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu szt. 12000.00 zł 1 12000 zł
7. Budowa oświetlenia szt. 10000.00 zł 1 10000 zł
8. Zakup i montaż stojaka rowerowego szt. 500.00 zł 4 2000 zł
9. Ławka parkowa z oparciem (żeliwny stelaż+deski) szt. 1500.00 zł 3 4500 zł
10. Montaż ławki szt. 350.00 zł 3 1050 zł
11. Kosze z elementami drewnianymi szt. 300.00 zł 4 1200 zł
12. Montaż kosza na odpady szt. 50.00 zł 4 200 zł
13. Twister -sprzęt istniejący - demontaż i montaż według projektu szt. 300.00 zł 2 600 zł
14. Orbitek szt. 4500.00 zł 1 4500 zł
15. Wahadło szt. 3500.00 zł 1 3500 zł
16. Wioślarz szt. 3800.00 zł 1 3800 zł
17. Motyl dla niepełnosprawnych szt. 5200.00 zł 1 5200 zł
18. Wyciskanie dla niepełnosprawnych szt. 4600.00 zł 1 4600 zł
19. Siłownia zewnętrzna - 2 przyrządy na jednej konstruckji- podciąganie +prasa nożna szt. 7500.00 zł 1 7500 zł
20. Montaż urządzeń - punkty 14-19 szt. 300.00 zł 6 1800 zł
21. Tablica informacyjna szt. 2000.00 zł 1 2000 zł
SUMA 99350.00 zł