Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, jako I etap budowy Placu Muzyków na Osiedlu Radzikowo

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

326990 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Osiedle Radzikowo, dz. 1017,1018,1016/2 obr. 9


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 20x30 m jako I etap utworzenia kompleksowego terenu rekreacyjnego w obrębie ulic Szymanowskiego, Paderewskiego, Wieniawskiego na Osiedlu Radzikowo. Docelowo będzie to w pełni zagospodarowany teren rekreacyjny służący mieszkańcom Kołobrzegu.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Nawierzchnia bezpieczna poliureatanowa boiska 20x30 m 430.50
Ogrodzenie -siatka wys. 4 m. 150
Zestaw do koszykówki- 2 kosze 2500
Zestaw do piłki nożnej - 2 bramki z siatką 2500
Namalowanie linii na nawierzchni boiska 3690
Dokumentacja projektowa boiska z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz mapą projektową niezbędną do projektu 40000


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Nawierzchnia bezpieczna poliureatanowa boiska 20x30 m m2 430.50 zł 600 258300 zł
2. Ogrodzenie -siatka wys. 4 m. metr 150.00 zł 100 15000 zł
3. Zestaw do koszykówki- 2 kosze szt. 2500.00 zł 2 5000 zł
4. Zestaw do piłki nożnej - 2 bramki z siatką szt. 2500.00 zł 2 5000 zł
5. Namalowanie linii na nawierzchni boiska szt. 3690.00 zł 1 3690 zł
6. Dokumentacja projektowa boiska z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz mapą projektową niezbędną do projektu szt. 40000.00 zł 1 40000 zł
SUMA 326990.00 zł