"Bądź człowiekiem podaj łapę"

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

40000 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Teren całego miasta


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Rozdzielenie funduszy społecznym opiekunom w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie.Zwiększyć limity miejsc w lecznicach,zadbanie i jakość przechowywania zwierząt po zabiegu w zależności od powrotu do funkcjonowania.Finansowanie sprzętu do odławiania lub wytypowanie Podmiotu zajmującego się profesjonalnym odławianiem zwierząt wraz z niezbędnymi akcesoriami do wyżej wymienionych czynności.Przystosowanie obiektów,posesji na terenie miasta przyjaznych dla schronienia zwierząt–przygotowanie informacji


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Klatki łapki 80
Chwytak dla kotów 190
Podbierak do 20 kg 90
Transportery 50
Podkłady 40
Rękawice weterynaryjne ochronne 120
Średni koszt sterylizacji/ kastracji 150
Średni koszt leczenia wg. bieżących potrzeb (świerzb uszny-Stronghold,koci katar-Zylaxs, tabletki na odrobaczanie, testy na FIV i FeLV i inne) 22420


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Klatki łapki szt. 80.00 zł 3 240 zł
2. Chwytak dla kotów szt. 190.00 zł 3 570 zł
3. Podbierak do 20 kg szt. 90.00 zł 4 360 zł
4. Transportery szt. 50.00 zł 5 250 zł
5. Podkłady szt. 40.00 zł 20 800 zł
6. Rękawice weterynaryjne ochronne szt. 120.00 zł 3 360 zł
7. Średni koszt sterylizacji/ kastracji szt. 150.00 zł 100 15000 zł
8. Średni koszt leczenia wg. bieżących potrzeb (świerzb uszny-Stronghold,koci katar-Zylaxs, tabletki na odrobaczanie, testy na FIV i FeLV i inne) szt. 22420.00 zł 1 22420 zł
SUMA 40000.00 zł