Wyposażenie sceny oraz sali baletowej w specjalistyczną podłogę baletową w Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

10989.20 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta, 78-100 Kołobrzeg ul. Solna 1


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Wyposażenie sceny oraz sali baletowej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu zgodnie z obowiązującymi standardami europejskimi.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Scena podłoga dwustronna 79
Sala baletowa podłoga jednostronna 77.82


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Scena podłoga dwustronna metr 79.00 zł 80 6320 zł
2. Sala baletowa podłoga jednostronna metr 77.82 zł 60 4669.2 zł
SUMA 10989.20 zł