INTERAKTYWNY PLAC ZABAW przy ul. Frankowskiego

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

292712.43 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Ul. Frankowskiego, działka nr 154/1 obręb 12 miasta Kołobrzeg - teren zielony zadrzewiony, idealny na plac zabaw i miejsce rekreacji


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Na zielonym terenie przy ulicy Frankowskiego chcemy stworzyć ogólnodostępny INTERAKTYWNY PLAC ZABAW składający się z 17 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. Projekt zakłada stworzenie trzech tematycznych stref: Sensoryki, Nauki i Optyki. Każde urządzenie będzie wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu. Teren zielony zostanie również wyposażony w elementy małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe).


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Bliźniacze lustro 15252
Koło optyczne 7195.50
Naukowy Hex 24600
Grające trójkąty 10947
Ksylofon 10947
Armata powietrzna 13776
Film animowany 6888
Głuchy telefon 8487
Kołyska Newtona 16851
Kompas 8733
Peryskop 9348
Zegar słoneczny 10578
Wielokrążek 15744
Eko-memory 6949.50
Panel sensoryczny 6150
Rury deszczowe 9840
Wir wodny 9963
Koszt transportu i montażu urządzeń edukacyjnych 25107.99
Ławka betonowa Deco 4 3051.03
Ławka betonowa Deco B1 (z oparciem) 3310
Kosz betonowy DECO B 01 919.44
Stojak rowerowy nierdzewny 19 1023.36
Koszt montażu architektury małej 13000
Koszt przygotowania dokumentacji projektowej 15000
Przeglądy gwarancyjne wykonywane co roku przez producenta 6662.30


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Bliźniacze lustro szt. 15252.00 zł 1 15252 zł
2. Koło optyczne szt. 7195.50 zł 1 7195.5 zł
3. Naukowy Hex szt. 24600.00 zł 1 24600 zł
4. Grające trójkąty szt. 10947.00 zł 1 10947 zł
5. Ksylofon szt. 10947.00 zł 1 10947 zł
6. Armata powietrzna szt. 13776.00 zł 1 13776 zł
7. Film animowany szt. 6888.00 zł 1 6888 zł
8. Głuchy telefon szt. 8487.00 zł 1 8487 zł
9. Kołyska Newtona szt. 16851.00 zł 1 16851 zł
10. Kompas szt. 8733.00 zł 1 8733 zł
11. Peryskop szt. 9348.00 zł 1 9348 zł
12. Zegar słoneczny szt. 10578.00 zł 1 10578 zł
13. Wielokrążek szt. 15744.00 zł 1 15744 zł
14. Eko-memory szt. 6949.50 zł 1 6949.5 zł
15. Panel sensoryczny szt. 6150.00 zł 1 6150 zł
16. Rury deszczowe szt. 9840.00 zł 1 9840 zł
17. Wir wodny szt. 9963.00 zł 1 9963 zł
18. Koszt transportu i montażu urządzeń edukacyjnych szt. 25107.99 zł 1 25107.99 zł
19. Ławka betonowa Deco 4 szt. 3051.03 zł 4 12204.12 zł
20. Ławka betonowa Deco B1 (z oparciem) szt. 3310.00 zł 4 13240 zł
21. Kosz betonowy DECO B 01 szt. 919.44 zł 6 5516.64 zł
22. Stojak rowerowy nierdzewny 19 szt. 1023.36 zł 3 3070.08 zł
23. Koszt montażu architektury małej szt. 13000.00 zł 1 13000 zł
24. Koszt przygotowania dokumentacji projektowej szt. 15000.00 zł 1 15000 zł
25. Przeglądy gwarancyjne wykonywane co roku przez producenta szt. 6662.30 zł 2 13324.6 zł
SUMA 292712.43 zł