Plac zielony ul. Basztowa - modernizacja

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

166100 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Ulica Basztowa Nr działki 399/9 obręb 9


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Modernizacja i doposażenie placu zielonego przy ul. Basztowej wielokrotnie podnosili mieszkańcy do realizacji przez Urząd Miasta. Inicjatywa Budżetu Obywatelskiego stała się możliwością do aktywizacji, by mieć realny wpływ na otoczenie, jego zagospodarowanie.Plac zabaw przy ul. Basztowej służyłby w nowej odsłonie Kołobrzeżanom jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Wymiana nawierzchni boiska 450
Bramki do gry w piłkę nożną 5000
Ławeczki 1600
Biegacz 3500
Wioślarz 4700
Piaskownica 6000
Huśtawka podwójna 4300
Trap ruchomy 2900
Linarium rakieta 6700
Mapa do celów projektowych 1000
Projekt 20000


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Wymiana nawierzchni boiska m2 450.00 zł 220 99000 zł
2. Bramki do gry w piłkę nożną szt. 5000.00 zł 2 10000 zł
3. Ławeczki szt. 1600.00 zł 5 8000 zł
4. Biegacz szt. 3500.00 zł 1 3500 zł
5. Wioślarz szt. 4700.00 zł 1 4700 zł
6. Piaskownica szt. 6000.00 zł 1 6000 zł
7. Huśtawka podwójna szt. 4300.00 zł 1 4300 zł
8. Trap ruchomy szt. 2900.00 zł 1 2900 zł
9. Linarium rakieta szt. 6700.00 zł 1 6700 zł
10. Mapa do celów projektowych szt. 1000.00 zł 1 1000 zł
11. Projekt szt. 20000.00 zł 1 20000 zł
SUMA 166100.00 zł