FESTIWAL WIATR I WODA

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

40000 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Marina Solna - Port Jachtowy, Reduta Morast


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Festiwal WIATR I WODA - impreza o kulturze marynistycznej, regaty, koncerty,szanty, prelekcje z ciekawymi ludźmi morza, lokalny regionalny seafood, integracja społeczna, zabawa. To wszystko na terenie Mariny Solnej w Kołobrzegu.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Wynajem sceny, nagłośnienie, konferansjer 10000
Zespół muzyczny 4000
Catering 5000
Upominki dla dzieci, medale, statuetki itp. 25
Gadżety 25
Animacje, zabawy, obsługa techniczna 7000


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Wynajem sceny, nagłośnienie, konferansjer szt. 10000.00 zł 1 10000 zł
2. Zespół muzyczny szt. 4000.00 zł 2 8000 zł
3. Catering szt. 5000.00 zł 1 5000 zł
4. Upominki dla dzieci, medale, statuetki itp. szt. 25.00 zł 200 5000 zł
5. Gadżety szt. 25.00 zł 200 5000 zł
6. Animacje, zabawy, obsługa techniczna szt. 7000.00 zł 1 7000 zł
SUMA 40000.00 zł