KOMPLEKS ŚCIAN WSPINACZKOWYCH przy ul. Frankowskiego

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

362000 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Ul. Frankowskiego, działka nr 154/1 obręb 12 miasta Kołobrzeg - teren zielony zadrzewiony, idealny na plac zabaw i miejsce rekreacji


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Na terenie przy ul. Frankowskiego chcemy stworzyć Kompleks Wspinaczkowy 4 modułowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ścianki wspinaczkowe zaprojektowane jako bryły wolno-stojące dla terenów rekreacyjnych z przygotowanym podłożem bezpiecznym oraz wyposażone w uchwyty o kształcie przypominające naturalne formy skalne.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Kompleks Mdd002 - koszt wykonania realizacji (produkcja,montaż, dostawa, bezpieczne podłoże, oznakowanie) wg. załączonej koncepcji 307500
Budowa oświetlenia parkowego- nakład kosztów na latarnię (słup plus oprawa) 1500
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu 5000
Kosze z elementami drewnianymi 500
Projekt, nadzór, prace przygotowawcze 40000


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Kompleks Mdd002 - koszt wykonania realizacji (produkcja,montaż, dostawa, bezpieczne podłoże, oznakowanie) wg. załączonej koncepcji szt. 307500.00 zł 1 307500 zł
2. Budowa oświetlenia parkowego- nakład kosztów na latarnię (słup plus oprawa) szt. 1500.00 zł 5 7500 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu szt. 5000.00 zł 1 5000 zł
4. Kosze z elementami drewnianymi szt. 500.00 zł 4 2000 zł
5. Projekt, nadzór, prace przygotowawcze szt. 40000.00 zł 1 40000 zł
SUMA 362000.00 zł