Instalacja toalety automatycznej przy parku im. Generała J.H. Dąbrowskiego

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

261300 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Kołobrzeg, ul. Bogusława X, działka 209/7, obręb 13


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Park jest miejscem odpoczynku i obcowania z przyrodą przez mieszkańców osiedla Lęborskie i Budowlana, pozwala na odpoczynek od zgiełku miasta. W najbliższym otoczeniu nie ma żadnej toalety publicznej. Zlokalizowanie jej w tym miejscu będzie służyło także mieszkańcom Kołobrzegu przechodzącym z osiedla Wschodnia, Złota, Lęborskie w kierunku centrum, szpitala i targowiska. Toaleta będzie odporna na wandali, z miejscem do przewijania dziecka, teren będzie oświetlony z zewnątrz.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Prace przygotowawcze, projektowanie, obsługa inwestorska 40000
Dostawa i podłączenie automatycznej toalety jednostanowiskowej 155000
Budowa chodnika na działce 209/7 350
Poprawienie alejki parkowej na działce 207/26 400
Wykonanie 3 punktów świetlnych, jeden na działce 207/26, dwa na działce 209/7 7500
Dostawa betonowego kosza na śmieci 750
Montaż kosza na odpady 50


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Prace przygotowawcze, projektowanie, obsługa inwestorska szt. 40000.00 zł 1 40000 zł
2. Dostawa i podłączenie automatycznej toalety jednostanowiskowej szt. 155000.00 zł 1 155000 zł
3. Budowa chodnika na działce 209/7 m2 350.00 zł 100 35000 zł
4. Poprawienie alejki parkowej na działce 207/26 m2 400.00 zł 20 8000 zł
5. Wykonanie 3 punktów świetlnych, jeden na działce 207/26, dwa na działce 209/7 szt. 7500.00 zł 3 22500 zł
6. Dostawa betonowego kosza na śmieci szt. 750.00 zł 1 750 zł
7. Montaż kosza na odpady szt. 50.00 zł 1 50 zł
SUMA 261300.00 zł