ZMIANA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW NR 4 PRZY UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

385000 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Plac zabaw nr 4 przy ul. Żółkiewskiego na Osiedlu Ogrody


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Wymiana nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu Ogrody.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Nawierzchnia tartanowa 450
Ogrodzenie 200
Prace montażowe 5000


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Nawierzchnia tartanowa m2 450.00 zł 800 360000 zł
2. Ogrodzenie metr 200.00 zł 100 20000 zł
3. Prace montażowe szt. 5000.00 zł 1 5000 zł
SUMA 385000.00 zł