Plac dziecięcej radości przy ul. Dubois

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

321400 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Plac dziecięcej radości powstanie w miejscu obecnego, wysłużonego już placu zabaw przy ulicy Dubois. Powierzchnia działki to 280 m2.


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Projekt"Plac dziecięcej radości przy ul. Dubois" zakłada stworzenie zupełnie nowego placu zabaw, z bezpieczną nawierzchnią oraz certyfikowanymi urządzeniami dla dzieci w wieku od 1 r.ż. do 14 l.Dla bezpieczeństwa powstaną dwie strefy zabawy dla młodszych i starszych dzieci.Obecny plac zabaw jest mocno wyeksploatowany,a nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Sprawmy, by zabawa przy Dubois była bezpieczna i radosna za sprawą nowoczesnych zabawek, a miejsce reprezentacyjne na miarę Kołobrzegu.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Projekt placu zabaw 40000
Nawierzchnia bezpieczna poliureatanowa 500
Zestaw zabawowy 1-wieżowy (dzieci młodsze) 15000
Huśtawka podwójna 5000
Bujak na sprężynie 1350
Zestaw zabawowy 2-wieżowy 25000
Karuzela 5000
Huśtawka wahadłowa 4000
Ścianka wspinaczkowa 2000
Zestaw trampolin 40000
Huśtawka bocianie gniazdo 2000
Ławka 2000
Kosz na śmieci 1000
Tablica informacyjna 1000


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Projekt placu zabaw szt. 40000.00 zł 1 40000 zł
2. Nawierzchnia bezpieczna poliureatanowa m2 500.00 zł 280 140000 zł
3. Zestaw zabawowy 1-wieżowy (dzieci młodsze) szt. 15000.00 zł 1 15000 zł
4. Huśtawka podwójna szt. 5000.00 zł 2 10000 zł
5. Bujak na sprężynie szt. 1350.00 zł 4 5400 zł
6. Zestaw zabawowy 2-wieżowy szt. 25000.00 zł 1 25000 zł
7. Karuzela szt. 5000.00 zł 2 10000 zł
8. Huśtawka wahadłowa szt. 4000.00 zł 2 8000 zł
9. Ścianka wspinaczkowa szt. 2000.00 zł 1 2000 zł
10. Zestaw trampolin szt. 40000.00 zł 1 40000 zł
11. Huśtawka bocianie gniazdo szt. 2000.00 zł 4 8000 zł
12. Ławka szt. 2000.00 zł 6 12000 zł
13. Kosz na śmieci szt. 1000.00 zł 4 4000 zł
14. Tablica informacyjna szt. 1000.00 zł 2 2000 zł
SUMA 321400.00 zł