"Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

162592 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

„Kołobrzeg bez barier–rowery dla wszystkich”to stworzenie darmowej wypożyczalni rowerowych tandemowych(dla osób niewidomych i słabowidzących)oraz przystawek hybrydowych(o napędzie ręcznym wspomaganym silnikiem elektrycznym) i przystawek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,co umożliwi tym osobom szybsze i sprawniejsze poruszanie się po ścieżkach rowerowych w mieście i po za nim. Kołobrzeg jako uzdrowisko powinno jeszcze bardziej otwierać się na potrzeby osób z niepełnosprawnością.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
ElectroDrive Lipo Smart Para -przystawka do wózka inwalidzkiego 24600
ElectroDrive Lipo Smart Tetra - przystawka do wózka inwalidzkiego 28500
Przystawka elektryczna do wózka inwalidzkiego -W1 Producent TECH LIFE 7700
Rower Jasid Tandem 2999
Rower trójkołowy Leader Fox Bormio 3499
Koszt adaptacji i modernizacji pomieszczenia w MOSiR 15000


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. ElectroDrive Lipo Smart Para -przystawka do wózka inwalidzkiego szt. 24600.00 zł 2 49200 zł
2. ElectroDrive Lipo Smart Tetra - przystawka do wózka inwalidzkiego szt. 28500.00 zł 2 57000 zł
3. Przystawka elektryczna do wózka inwalidzkiego -W1 Producent TECH LIFE szt. 7700.00 zł 2 15400 zł
4. Rower Jasid Tandem szt. 2999.00 zł 4 11996 zł
5. Rower trójkołowy Leader Fox Bormio szt. 3499.00 zł 4 13996 zł
6. Koszt adaptacji i modernizacji pomieszczenia w MOSiR szt. 15000.00 zł 1 15000 zł
SUMA 162592.00 zł