FONTANNA I KĄCIK RELAKSU W PARKU IM. JEDNOŚCI NARODOWEJ

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

259000 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Park im. Jedności Narodowej - wolny placyk za smażalnią Karmazyn


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Fontanna i kącik relaksu z ławkami, kwiatami i urządzeniem zabawowym dla dzieci.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Projekt 20000
Fontanna z montażem 220000
Urządzenie zabawowe 10000
Ławki parkowe 1500


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Projekt szt. 20000.00 zł 1 20000 zł
2. Fontanna z montażem szt. 220000.00 zł 1 220000 zł
3. Urządzenie zabawowe szt. 10000.00 zł 1 10000 zł
4. Ławki parkowe szt. 1500.00 zł 6 9000 zł
SUMA 259000.00 zł