WYŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ DOJŚCIA DO PLAŻY Z UL. JEDN. NARODOWEJ

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

240000 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Główne dojście do plaży od smażalni Karmazyn do plaży w Parku im. Jedności Narodowej


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Wymiana grząskiej po deszczu nawierzchni głównej alejki prowadzącej do plaży w Parku im. Jedności Narodowej na kostkę brukową.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Położenie kostki 400


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Położenie kostki m2 400.00 zł 600 240000 zł
SUMA 240000.00 zł