Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami i wózków dziecięcych przy skateparku ul. Solna

Kategoria

Projekty infrastrukturalne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

200000 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Przejście do ul. Solnej przy skateparku/alejka przy Kanale Drzewnym


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością i wózków dziecięcych.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Budowa podjazdu z zabezpieczeniem 200000


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Budowa podjazdu z zabezpieczeniem szt. 200000.00 zł 1 200000 zł
SUMA 200000.00 zł