Bezpieczny Maluch w Kołobrzegu

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

39800 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Miasto Kołobrzeg - trasa po punktach


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Projekt Bezpieczny Maluch w Kołobrzegu przewiduje wyposażenie 100 dzieciaków w specjalne zegarki, które zapewnią bezpieczeństwo w trakcie Gry Miejskie. W trakcie gry uczestnicy zostaną poinstruowani o zasadach bezpiecznego poruszania się w przestrzeni miejskiej, a najmłodsi zostaną wyposażeni w zegarek, dzięki któremu można monitorować ich położenie, wraz z półrocznym pakietem Bezpieczna Rodzina.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Smartwatch GPS dla dziecka GJD.10 z funkcją telefonu 189
Pakiet Bezpieczna Rodzina - 6 miesięcy 99
Obsługa Gry Miejskiej: Przygotowanie trasy, punktowych i zadań na punktach dla uczestników 11000


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Smartwatch GPS dla dziecka GJD.10 z funkcją telefonu szt. 189.00 zł 100 18900 zł
2. Pakiet Bezpieczna Rodzina - 6 miesięcy szt. 99.00 zł 100 9900 zł
3. Obsługa Gry Miejskiej: Przygotowanie trasy, punktowych i zadań na punktach dla uczestników szt. 11000.00 zł 1 11000 zł
SUMA 39800.00 zł