Bezpieczny Senior

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

39420 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Kołobrzeg - MOPS,PCPR, HOSPICJUM, DPS lub inna wybrana jednostka


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Bezpieczny Senior to program pilotażowy polegający na wyposażeniu 90 samotnych osób w wieku 75+ w specjalne opaski, które wzywają pomoc i mierzą parametry życia. To program przeznaczony dla osób samotnych z terenu Miasta Kołobrzeg. Opaski w ramach programu Bezpieczny Senior to między innymi: łatwa w obsłudze bransoletka, wyposażona w przycisk SOS, łatwe wezwanie pomocy, możliwość dzwonienia, lokalizowanie 24/7, dedykowana aplikacja Bezpieczny Senior. To wygodne, wielozadaniowe urządzenie.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Opaska GPS dla seniora S.O.S BS.02 249
Pakiet BEZPIECZNA RODZINA - 12 miesięcy 189


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Opaska GPS dla seniora S.O.S BS.02 szt. 249.00 zł 90 22410 zł
2. Pakiet BEZPIECZNA RODZINA - 12 miesięcy szt. 189.00 zł 90 17010 zł
SUMA 39420.00 zł