Festiwal Ciało w Dobrym Ruchu

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

14020 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Sala Konferencyjna Hali Milenium ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

„Ciało w dobrym Ruchu” Festiwal świadomej pracy z ciałem.

Popularyzujemy zdrowy styl życia, wspieramy rozwój osobisty poprzez ruch i zabawę, uczymy jak łapać życiową równowagę poprzez ruch. To świetna okazja do integracji, poznania ciekawych ludzi oraz nauki zdrowego trybu życia. Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, w każdej grupie wiekowej.Obecni będą wykładowcy i terapeuci z całej Polski. Promujemy lokalnych twórców, przedsiębiorców, artystów, ludzi związanych ze zdrowym trybem życia.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Koszty wynajęcia sali 500
4 prelegentów 200
Promocja zadania, materiały promocyjne 1000
Zakup materiałów organizacyjnych i spożywczych 500
Wyżywienie 30
Nocleg 200
Zwrot kosztów podróży 150
Koordynator 2200


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Koszty wynajęcia sali szt. 500.00 zł 2 1000 zł
2. 4 prelegentów szt. 200.00 zł 32 6400 zł
3. Promocja zadania, materiały promocyjne szt. 1000.00 zł 1 1000 zł
4. Zakup materiałów organizacyjnych i spożywczych szt. 500.00 zł 1 500 zł
5. Wyżywienie szt. 30.00 zł 4 120 zł
6. Nocleg szt. 200.00 zł 8 1600 zł
7. Zwrot kosztów podróży szt. 150.00 zł 8 1200 zł
8. Koordynator szt. 2200.00 zł 1 2200 zł
SUMA 14020.00 zł