LETNIE KINO PLENEROWE PRZY RATUSZU

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

39600 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Plac Ratuszowy - teren przed ratuszem


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Seanse filmowe podczas kina plenerowego przed ratuszem. Odbędzie się 8 bezpłatnych pokazów filmowych. Celem jest integracja społeczeństwa oraz popularyzacja kultury i sztuki. Organizacja seansów odbędzie się przez firmę, która zapewni także leżaki i popcorn.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Sprzęt i kompleksowa obsługa ( w tym leżaki, ekran, popcorn, złożenie/rozłożenie) 3650
Licencja na film oraz ZAIKS 1300


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Sprzęt i kompleksowa obsługa ( w tym leżaki, ekran, popcorn, złożenie/rozłożenie) szt. 3650.00 zł 8 29200 zł
2. Licencja na film oraz ZAIKS szt. 1300.00 zł 8 10400 zł
SUMA 39600.00 zł