"Propagowanie w Kołobrzegu najstarszego sportu drużynowego- wyczynowego przeciągania liny w różnych grupach społecznych"

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

39250 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Plac treningowy Straży Pożarnej w Kołobrzegu, Plaża Centralna - MOSiR, Kompleks Milenium Kołobrzeg


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Projekt koordynuje klub przeciągania liny Nord Taurus, który zakłada zbudowanie młodzieżowych drużyn w szkołach, w klubach sportowych i niezrzeszonych oraz zbudowanie drużyny kobiecej. Wszystkie grupy mają szansę uczestniczenia w zawodach międzynarodowych w tym jako Kadra Narodowa. Treningi będą nieodpłatne i ogólnodostępne, w tym sprzęt. To sport dla wszystkich bez względu na wiek i płeć. Jest wymagający, ale obok sprawności i siły daje wielką radość i satysfakcję.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Pakiet startowy kettelbells 400
Zestaw hantli 2000
Buty specjalistyczne -para 650
Wyciąg trennigowy 9000
Szkolenia dla trenerów 3000
Stroje sportowe -komplet 300
Wyjazdy na zawody - drużyna 2000
Lina 500


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Pakiet startowy kettelbells szt. 400.00 zł 5 2000 zł
2. Zestaw hantli szt. 2000.00 zł 1 2000 zł
3. Buty specjalistyczne -para szt. 650.00 zł 15 9750 zł
4. Wyciąg trennigowy szt. 9000.00 zł 1 9000 zł
5. Szkolenia dla trenerów szt. 3000.00 zł 1 3000 zł
6. Stroje sportowe -komplet szt. 300.00 zł 10 3000 zł
7. Wyjazdy na zawody - drużyna szt. 2000.00 zł 4 8000 zł
8. Lina szt. 500.00 zł 5 2500 zł
SUMA 39250.00 zł