"Lecimy - Nie śmiecimy" plogging czyli sport i ekologia w Kołobrzegu

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

19050 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Osiedle Ogrody, Park im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

„Lecimy - Nie śmiecimy”- Plogging przy okazji Akcji Sprzątania Świata. Projekt zakłada wspólne bieganie w ramach światowej kampanii odbywającej się w trzeci weekend września, polegającej na zbiorowym sprzątaniu śmieci. Każda chętna osoba, która zdecyduje się wziąć udział w ploggingu, na starcie otrzyma rękawiczki i papierową torbę na odpadki. Bieg wygra nie ten, kto najszybciej dotrze do mety, ale ten, kto przyniesie najwięcej śmieci. Zapraszamy Was do wspólnego działania na rzecz środowiska.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Scena 2000
Plakaty, ulotki , grafika 100
DJ lub zespół muzyczny, nagłośnienie, oprawa 3000
Art. spożywcze na festyn dla uczestników i mieszkańców 100
Gadżety ekologiczne dla dzieci i młodzieży zakup nagród i drobnych upominków w grach i zabawach integracyjnych 100
Animacje dla dzieci, w tym wynagrodzenie dla animatorów 250
Art. chemiczne: worki na śmieci, rękawiczki itp. 10
Wynagrodzenie dla trenera, który przeprowadzi rozgrzewkę, trening, wspólny bieg 1500
Koszt wywozu odpadów - usługa 300


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Scena szt. 2000.00 zł 1 2000 zł
2. Plakaty, ulotki , grafika szt. 100.00 zł 5 500 zł
3. DJ lub zespół muzyczny, nagłośnienie, oprawa szt. 3000.00 zł 1 3000 zł
4. Art. spożywcze na festyn dla uczestników i mieszkańców szt. 100.00 zł 50 5000 zł
5. Gadżety ekologiczne dla dzieci i młodzieży zakup nagród i drobnych upominków w grach i zabawach integracyjnych szt. 100.00 zł 50 5000 zł
6. Animacje dla dzieci, w tym wynagrodzenie dla animatorów szt. 250.00 zł 5 1250 zł
7. Art. chemiczne: worki na śmieci, rękawiczki itp. szt. 10.00 zł 50 500 zł
8. Wynagrodzenie dla trenera, który przeprowadzi rozgrzewkę, trening, wspólny bieg szt. 1500.00 zł 1 1500 zł
9. Koszt wywozu odpadów - usługa szt. 300.00 zł 1 300 zł
SUMA 19050.00 zł