Odblaskowy Kołobrzeg = Bezpieczny Kołobrzeg

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

36750 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Kampania podzielona zostanie na 3 etapy i odbywać się będzie równorzędnie na 3 płaszczyznach przedszkola, szkoły podstawowe, event w plenerze


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Jeśli jesteśmy widoczni na drodze, stajemy się bardziej bezpieczni. Wystarczy przypiąć odblask do plecaka lub założyć na rękę. Taka mała rzecz, w pewnych sytuacjach może okazać się bezcenna i uchronić dziecko przed wypadkiem. Akcja ma na celu edukowanie w zakresie bezpieczeństwa nie tylko najmłodszych, lecz także ich rodziców i nauczycieli. Akcja prowadzona będzie wspólnie z policją i ZORD Koszalin oraz placówkami szkolnymi. Wszyscy uczestnicy wyposażeni zostaną w bezpłatne odblaski.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Elementy odblaskowe dla uczniów 5
Scena 2000
Plakaty, ulotki , grafika 100
DJ lub zespół muzyczny, nagłośnienie, oprawa 3000
Art. spożywcze na festyn dla uczestników i mieszkańców 100
Animacje dla dzieci, w tym wynagrodzenie dla animatorów 250


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Elementy odblaskowe dla uczniów szt. 5.00 zł 5000 25000 zł
2. Scena szt. 2000.00 zł 1 2000 zł
3. Plakaty, ulotki , grafika szt. 100.00 zł 5 500 zł
4. DJ lub zespół muzyczny, nagłośnienie, oprawa szt. 3000.00 zł 1 3000 zł
5. Art. spożywcze na festyn dla uczestników i mieszkańców szt. 100.00 zł 50 5000 zł
6. Animacje dla dzieci, w tym wynagrodzenie dla animatorów szt. 250.00 zł 5 1250 zł
SUMA 36750.00 zł