CYKL SPOTKAŃ Z GWIAZDAMI, OWSIAK, ORGANEK,SEANS FILMOWY "OBYWATEL MIŁOŚĆ"

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

27500 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Sala widowiskowa Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Celem zadania jest pobudzenie i poprawa uczestnictwa mieszkańców Kołobrzegu w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych. Poprawa czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 spotkania autorskie, które będą bodźcem do integracji mieszkańców Kołobrzegu, głównie młodzieży. Do Kołobrzegu zawitaliby: Tomasz Organek, Jerzy Owsiak oraz twórcy filmu „Obywatel Miłość” o ikonie polskiej muzyki Grzegorzu Ciechowskim.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Wynagrodzenie twórców Organek, Owsiak, Twórcy Filmu 6000
Wynajęcie sali w RCK 2500
Reklama, ulotki, plakaty 10
Poczęstunek, catering 500


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Wynagrodzenie twórców Organek, Owsiak, Twórcy Filmu szt. 6000.00 zł 3 18000 zł
2. Wynajęcie sali w RCK szt. 2500.00 zł 3 7500 zł
3. Reklama, ulotki, plakaty szt. 10.00 zł 50 500 zł
4. Poczęstunek, catering szt. 500.00 zł 3 1500 zł
SUMA 27500.00 zł