"NIE GRAMY - NURKUJEMY" - darmowe lekcje nurkowania dla dzieci i młodzieży

Kategoria

Projekty społeczne

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

28840 PLN

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

I etap szkoły podstawowe, II etap zajęcia na basenie w Podczelu


F. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Nie gramy – nurkujemy! czyli pierwsze takie wydarzenie sportowe w Kołobrzegu. To zadanie nastawione na kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez propagowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Kołobrzeska młodzież będzie miała możliwość poznania innego sposobu spędzania wolnego czasu – ekscytującego sportu jakim jest nurkowanie.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Prelekcja w szkołach 300
Reklama w mediach lokalnych, portale, tv kablowa Kg. itp. Plakaty, ulotkiy 3000
Opłata za basen dla 160 dzieci 1440
Zajęcia basenowe -instruktor 600
Gadżety nurkowe i nie tylko dla dzieci i młodzieży m.in. maski, okulary, płetwy, kamizelki itp. 200


Kalkulacja przewidywanych kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Jednostka miary (np. metr, sztuka) Cena brutto jednostki w PLN Liczba jednostek (np. 10 sztuk) Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1. Prelekcja w szkołach szt. 300.00 zł 8 2400 zł
2. Reklama w mediach lokalnych, portale, tv kablowa Kg. itp. Plakaty, ulotkiy szt. 3000.00 zł 1 3000 zł
3. Opłata za basen dla 160 dzieci szt. 1440.00 zł 1 1440 zł
4. Zajęcia basenowe -instruktor szt. 600.00 zł 20 12000 zł
5. Gadżety nurkowe i nie tylko dla dzieci i młodzieży m.in. maski, okulary, płetwy, kamizelki itp. szt. 200.00 zł 50 10000 zł
SUMA 28840.00 zł