Budżet Obywatelski 2020

Podstawę prawną do realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok stanowiły następujące akty prawne:

UCHWAŁA NR IX/121/19RADY MIASTA KOŁOBRZEGz dnia 30 maja 2019 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok 

ZARZĄDZENIE NR 75/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok 

W 2019 r. przeprowadzona została procedura Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczona została kwota 1 miliona złotych na projekty infrastrukturalne i społeczne.Zgłoszone zostały 54 projekty. Propozycje poddane były ocenie formalnej i merytorycznej. Na jej podstawie 17 wniosków zostało odrzuconych. Spośród zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców poddano 37 propozycji ( 17 kategorii w infrastrukturalnej i 20 w kategorii społecznej).Po przeprowadzeniu głosowania do realizacji wybrano 6 projektów infrastrukturalnych i 8 projektów społecznych. 

Wykaz projektów przyjętych do realizacji w 2020 roku:

Projekty infrastrukturalne (tytuł, ilość głosów i wartość projektu):

1) Ćwiczyć każdy może czyli budowa otwartej siłowni zewnętrznej dla mieszkańców osiedla Podczele przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu, 639, (99 350 zł);
2) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, jako I etap budowy Placu Muzyków na osiedlu Radzikowo, 612, (326 990 zł);
3) „Kołobrzeg bez barier – rowery dla wszystkich”, 366, (162 592 zł);
4) Wielofunkcyjny stół teqball, 108, (16 000 zł);
5) Plac Zielony ul. Basztowa – modernizacja, 80, (166 100 zł);
6) Ptasi bufet, 77, (26 500 zł).

Projekty społeczne (tytuł, ilość głosów i wartość projektu):

1) „Od juniora do seniora – inaczej” aktywizacja i integracja wielopokoleniowa osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami, 595, (23 200 zł);
2) Warsztaty ogrodnicze i kulinarne – zdrowo ogrodowo, 492, (29 500 zł);
3) „Bądź człowiekiem – podaj łapę”, 462, (40 000 zł);
4) Piknik rodzinny w Podczelu pn. „Pożegnanie lata”, 344, (21 000 zł);
5) „Nie gramy – nurkujemy!” – darmowe lekcje nurkowania dla dzieci i młodzież, 269, (28 840 zł);
6) Jadłodzielnia kołobrzeska, 169, (7 300 zł); niezrealizowany
7) „Propagowanie w Kołobrzegu najstarszego sportu drużynowego – wyczynowego przeciągania liny w różnych grupach społecznych”, 120, (39 250 zł);
8) IV Finał Międzynarodowej Akcji „One Billion Rising Nazywam się Miliard w Kołobrzegu”, 17, (9 467 zł).

Raport z głosowania:
liczba głosujących – 4047;
liczba głosujących papierowo – 1455;
liczba głosujących elektronicznie – 2629;
liczba głosów ważnych – 6280;
liczba głosów ważnych w kategorii infrastrukturalnej – 3177;
liczba głosów ważnych w kategorii społecznej – 3103.