Budżet Obywatelski 2022

Podstawę prawną do realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok stanowiły następujące akty prawne:

UCHWAŁA NR XXV/359/20 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 

ZARZĄDZENIE NR 14/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

W 2021 r. przeprowadzona została procedura Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczona została kwota 1 miliona złotych na projekty ogólnomiejskie (400 000,00) i osiedlowe (600 000,00).Minimalna wartość projektu ogólnomiejskiego wynosiła 100 000 zł, a maksymalna wartość 400 000 zł. Minimalna wartość projektu osiedlowego wynosiła 10 000 zł, a maksymalna zgodnie z kwotą przypisaną na każde z osiedli. Zgłoszono 26 projektów. Propozycje poddane były ocenie formalnej i merytorycznej. Na jej podstawie 7 wniosków zostało odrzuconych. Spośród zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców poddano 19 propozycji (10 w kategorii ogólnomiejskiej i 9 w kategorii osiedlowej). Po przeprowadzeniu głosowania do realizacji wybrano 1 projekt ogólnomiejski i 3 projekty osiedlowe o łącznej wartości 571 460,00 zł.

Wykaz projektów przyjętych do realizacji w 2022 roku :

Projekt ogólnomiejski (tytuł, ilość głosów i wartość projektu):

1. Tor rowerowy dla każdego- Pumptrack w Kołobrzegu, 938, (400 000,00 zł); przewidywany termin realizacji zadania - III kwartał 2023

Projekt osiedlowy (tytuł, ilość głosów i wartość projektu):

1. Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego – monitoring, 110, (60 000,00 zł)

2. Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia, 148, ( 61 300,00 zł)

3. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nowogródzkiej, 911, (50 160,00 zł)

Raport z głosowania:

liczba głosujących – 3321

liczba głosujących papierowo – 2095

liczba głosujących elektronicznie – 516

liczba głosów ważnych – 3904

  • Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego – monitoring.jpg POBIERZ PLIK
  • Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego Maja przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia.jpg POBIERZ PLIK
  • Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nowogródzkiej.JPG POBIERZ PLIK