Budżet Obywatelski 2023

Podstawę prawną do realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok stanowiły następujące akty prawne:

UCHWAŁA NR XLIV/637/21 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 

ZARZĄDZENIE NR 8/22 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 

W 2022 r. przeprowadzona została procedura Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczona została kwota 1 miliona złotych.Zgłoszono 12 projektów. Propozycje poddane były ocenie formalnej i merytorycznej. Na jej podstawie 5 wniosków zostało odrzuconych. Spośród zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców poddano 7 propozycji. Po przeprowadzeniu głosowania do realizacji wybrano 6 projektów o łącznej wartości 968 624,20 zł.

Wykaz projektów przyjętych do realizacji w 2023 roku (tytuł, ilość punktów i wartość projektu) :

Modernizacja nawierzchni na boisku przy ul. Grodzieńskiej, 1554, 212 654,20 zł

Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej etap II, 1117, 187 570,00 zł

KOŁOBRZEG "MUST HAVE" ciekawy i wyjątkowy na turystycznej mapie i nie tylko, 1099, 400 000,00 zł

Kołobrzeskie Sportowe Mariany, 695, 83 900,00 zł

Rodzinne niedziele na Skwerze Pionierów, 448, 22 500,00 zł (realizacja II kwartał 2023)

Oświetlenie przejść dla pieszych przy cmentarzu, 419, 62 000,00 zł (realizacja I-IV kwartał 2023)

Raport z głosowania:

liczba głosujących – 1058

liczba głosujących papierowo – 688

liczba głosujących elektronicznie – 370

liczba głosujących poprawnie – 982